Beklädnadssten, Alta Grå

Norsk gröngrå skiffer för installation med bruk inomhus och utomhus.

liuskekivi-sisustus-sisustuskivi-luonnonkivi_0158
liuskekivi-sisustus-sisustuskivi-luonnonkivi_0156
Beskrivning

Skiffern Alta Grå, som schaktats vid den nordnorska kusten, är gröngrå och har en mycket jämn yta. Skiffern Alta Grå har en fin struktur och skiffern är känd för att den klyvs till särskilt jämna plattor. Skiffern Alta Grå har oftast även större enskilda stenar än övriga skifferarter.

Beklädnadsstenen lämpar sig för installation med bruk både inomhus och utomhus. Beklädnadsstenen kan användas bland annat för beklädnad av väggar, socklar, spisar, murar, golv och pelare. Beklädnadsstenen Alta Grå lämpar sig tack vare sin jämna yta och relativt jämna tjocklek särskilt väl även för golv. Mer information om installationen får du via vår försäljning eller av våra samarbetspartner. Installationsinstruktionerna finns även på vår webbplats under installation.

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto