Beklädnadssten, Lappi Vit

Rent vit skiffer som schaktas i Lappland i Finland, för installation med bruk inomhus och utomhus.

luonnonkivi-julkisivu--0059
liuskekivi-liuskemestarit-kivijulkisisvu-kiviseina_0076
Beskrivning

Lappi Vit är en vit skiffer som schaktas i Lappland i Finland. Lappi Vit särskiljer sig från övriga skifferarter genom sin vackert glänsande vita yta. Även om stenen har en ljus färg, absorberar stenen inte smuts tack vare den täta kvartsitytan. Detta gör det lättare att hålla den färdiga stenytan ren.

Beklädnadsstenen Lappi Vit lämpar sig för installation med bruk både inomhus och utomhus. Beklädnadsstenen kan användas bland annat för beklädnad av väggar, socklar, spisar, murar, golv och pelare. Du kan begära mer information om installationen via vår försäljning. Installationsinstruktionerna finns även på vår webbplats under installation.

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto