Beklädnadssten, Sisu Brun

Inhemsk brun skiffer för installation med bruk inomhus och utomhus.

liuskekivi-graniitti-20130817_0015
liuskekivi-liuskemestarit-kivijulkisisvu-kiviseina_0064
Beskrivning

Skiffern Sisu Brun är en finsk skiffer som schaktas för hand. Karakteristiskt för den bruna skiffern är en riklig färgvariation. Stenytan uppvisar rostbruna toner, men det finns även nästan helt jämnsvarta stenar bland med.

Beklädnadsstenen Sisu Brun lämpar sig för installation med bruk både inomhus och utomhus. Beklädnadsstenen kan användas bland annat för beklädnad av väggar, socklar, spisar, murar, golv och pelare. Du kan begära mer information om installationen via vår försäljning. Installationsinstruktionerna finns även på vår webbplats under installation.

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto