Beklädnadssten, Sisu Svart

Finsk svart skiffer för installation med bruk inomhus och utomhus.

luonnonkivi-julkisivu--0062
liuskekivi-liuskemestarit-kivijulkisisvu-kiviseina_0074
liuskekivi-liuskemestarit-kivijulkisisvu-kiviseina_0061
liuskekivi-liuskemestarit-kivijulkisisvu-kiviseina_0085
Beskrivning

Skiffern Sisu Svart är en finsk, handslipad skiffer. Stenens svarta och blänkande färg lämpar sig väl för traditionella omgivningar, men den används i stor utsträckning även vid modernt byggande. Den traditionella mörka skiffern är Finlands mest använda skiffer vid stenbyggande. På grund av stenens tidlöshet kan den genom att installeras på olika sätt ge installationen en mycket modern eller traditionell stämning efter eget behag.

Beklädnadsstenen Sisu Svart lämpar sig för installation med bruk både inomhus och utomhus. Beklädnadsstenen kan användas bland annat för beklädnad av väggar, socklar, spisar, murar, golv och pelare. Du kan begära mer information om installationen via vår försäljning. Installationsinstruktionerna finns även på vår webbplats under installation.

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto