Beklädnadsten, Karhu Koppar

Finsk bronsfärgad skiffer för installation med bruk inomhus och utomhus.

luonnonkivi-julkisivu--0063
liuskekivi-liuskemestarit-kivijulkisisvu-kiviseina_0066
liuskekivi-liuskemestarit-kivijulkisisvu-kiviseina_0054
liuskekivi-liuskemestarit-kivijulkisisvu-kiviseina_0093
Beskrivning

Karhu Koppar är en finsk skiffer som schaktas för hand i Kajanaland i Östra Finland. Det unika hos Karhu Koppar är dessa brokiga och mångskiftande färger. De bronsskiftande tonerna i stenytan varierar mycket och är mycket livlig. Karhu Koppar lämpar sig väl för både traditionella omgivningar och modernare byggande.

Beklädnadsstenen lämpar sig för installation med bruk både inomhus och utomhus. Beklädnadsstenen kan användas bland annat för beklädnad av väggar, socklar, spisar, murar, golv och pelare. Du kan begära mer information om installationen via vår försäljning. Installationsinstruktionerna finns även på vår webbplats under installation. 

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto