Beklädnadsten, Sisu Aava

Murbar beklädnadssten med sågad yta av finskt Sisu Svart-skiffer från Orivesi.

luonnonkivi-julkisivu--0064
liuskekivi-liuskemestarit-kivijulkisisvu-kiviseina_0082
liuskekivi-liuskemestarit-kivijulkisisvu-kiviseina_0083
liuskekivi-liuskemestarit-kivijulkisisvu-kiviseina_0084
muurauskivi-kivimuuri-liuskemestarit-0224
muurauskivi-kivimuuri-liuskemestarit-0230
muurauskivi-kivimuuri-liuskemestarit-0231
muurauskivi-kivimuuri-liuskemestarit-0232
muurauskivi-kivimuuri-liuskemestarit-0240
muurauskivi-kivimuuri-liuskemestarit-0261
Beskrivning

Beklädnadsstenen Sisu Aava är en stenprodukt med sågad yta, båda sidorna på stenen Sisu Aava är jämnt sågade och kanterna är naturliga. Stenarna utgörs av enskilda stycken varvid slutresultatet alltid blir unikt.

Beklädnadsstenen Sisu Aava lämpar sig bland annat för beklädnad av väggar, spisar, pelare och fasader. Mera information om beklädnadsstenen Sisu Aava samt installationen får ni via vår försäljning.

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto