Fasadsten Sisu Svart

Grafitgrå skiffer vars glimmeryta reflekterar ljuset en aning.

luonnonkivilaatta-musta-0039
luonnonkivilaatta-musta-0038
luonnonkivilaatta-musta-0036
liuskekivi-liuskemestarit-kivijulkisisvu-kiviseina_0058
luonnonkivilaatta-musta-0037
luonnonkivilaatta-musta-0029
Beskrivning

Skiffern Sisu Svart, som schaktats för hand ur det finska berget, är en utmärkt fasadsten. Stenen har använts för många kyrkor och andra värdefulla byggnader. Sisu Svart är rätt val när du vill bygga något som är värdefullt och håller i hundratals år och som är av inhemsk sten.  Stenarna beställs måttklara. Stenens tjocklek varierar beroende på installationssättet. De normala tjocklekarna är 1–3 cm och 3–5 cm.

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto