Golvsten, Alta Grå

Norsk gröngrå skiffer för golvytor.

_MG_4097_main
liuskekivi-sisustus-sisustuskivi-luonnonkivi_01561
alta_liuskekivi_kivimalli
Beskrivning

Skiffern Alta Grå, som schaktats vid den nordnorska kusten, är gröngrå och har en mycket jämn yta. Skiffern Alta Grå har en fin struktur och skiffern är känd för att den klyvs till särskilt jämna plattor. Skiffern Alta Grå har oftast även större enskilda stenar än övriga skifferarter.

Skiffern Alta Grå lämpar sig tack vare sin jämna yta och relativt jämna tjocklek särskilt väl för golv. Du kan begära mer information om Alta-golvstenen och installationen av våra samarbetspartner eller via vår försäljning.

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto