Vdw 850, för 5-50 mm:s fogar

Special fogmassa för skiffer- och naturstenar

gftk_feb-23-2015_021
20150910_1287
vdw850 basalt
vdw850-plus-basalt
Beskrivning

Denna fogmassa lämpar sig speciellt bra för natursten eftersom den inte lämnar någon hinna stenens yta. Vdw 850 fogmassan breds ut med hjälp av vatten vilket gör att den söker sig även till de minsta hålen i stenarna. Detta gör fogen hållbar. Vdw 850 fogmassan kan användas på torg och andra officiella områden eftersom den tål bra fordonstrafik. Fogmassan är helt frosttålig och den släpper även regnvatten igenom sig. Då fogmassan släpper igenom sig vatten måste även stenarnas sättlager göra det. Ett sättlager som släpper igenom sig vatten får man med markfuktig betong eller genom att lägga stenarna sand eller stenmjöl Stenarna får inte läggas i cementmassa. På områden med fordonstrafik borde stenarna alltid läggas i markfuktigbetong.

Installationsvideo, tärningssten:

Installationsvideo, skiffersten:

 


Kivisauma vdw850 suomeksi-1Installation- och produktinformation FIN (PDF 0,3 Mb)

 

 

 

 

 

  

 

screenshotvdw logoSäkerhetsföreskrifts FIN (Pdf 0,1 Mb)

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto