Fogmassa, S06 svartgrå för inomhus bruk

Fogmassa till skifferstenar inomhus och till täckta områden utomhus.

Beskrivning

Fescon S06, en svart grå tunnmassa som lämpar sig väl till fogning av formfria skifferstenar inomhus.

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto