Vdw 855, för 5-50 mm:s fogar

Fogning av natursten och betongsten 5-50 mm

gftk_1-06-2015_vdw855
vdw-855-links-oben
vdw-855-rechts-oben
vdw-855-rechts-unten
Beskrivning

Denna fogmassa lämpar sig väldigt bra för natursten eftersom den inte lämnar en hinna på stenens yta. Vdw 855 breds ut till fogarna med hjälp av vatten vilket gör att den söker sig även till minsta hålen i stenarna. Detta gör fogen hållbar. Vdw 855 fogmassan kan användas även på vägar och rondeller eftersom den tål bra även tung fordonstrafik. Fogmassan är helt frosttålig och den släpper även regnvatten igenom sig. Då fogmassan släpper igenom sig vatten måste även stenarnas sättlager göra det. Ett sättlager som släpper igenom sig vatten får man med markfuktig betong eller genom att lägga stenarna sand ellerstenmjöl. Stenarna får inte läggas i cementmassa. På områden med fordonstrafik borde stenarna alltid läggas i markfuktigbetong.

Produkten endast som beställningsvara

Leveranstid ca 2 veckor från beställning.


Kivisauma vdw850 suomeksi-1 Monteringanvisning och produktinformation FIN (PDF 0,3 Mb)  Samat ohjeet kuin vdw 850!

 

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto